Laiko srities optinių reflektometrinių sistemų tyrimas

Jevgenij Charlamov

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos laiko srities optinės reflektometrinės (OTDR) sistemos. Pagrindinis tyrimo objektas yra OTDR įėjimo pakopa – optinis imtuvas (OI). Disertacijos tikslas – sukurti OI projektavimo metodiką, leidžiančią pasiekti optimalų dinaminį diapazoną, suprojektuoti ir ištirti integrinį diferencinį pereinamos varžos stiprintuvą (PVS) su kintamu stiprinimo koeficientu.

Darbe sprendžiami šie uždaviniai: atliekama OTDR ir jų pagrindinių charakteristikų analizė ir formuluojamos tobulinimo kryptys; analizuojami pagrindiniai optinio imtuvo triukšmų šaltiniai, jų mažinimo galimybės ir sudaromas apibendrintas optinio imtuvo triukšmų modelis; sukuriama OI projektavimo metodika, leidžianti apskaičiuoti griūtinio fotodiodo dauginimo faktorių, pereinamosios varžos stiprintuvo grįžtamojo ryšio varžą ir įėjimo tranzistoriaus fizinius matmenis, kuriems esant gaunamas optimalus dinaminis diapazonas; projektuojamas optinio imtuvo maketas iš diskrečiųjų elementų ir tiriami jo parametrai; atliekamas integrinio PVS projektavimas ir modeliavimas, taikant 0,35 µm KMOP technologiją bei optinio imtuvo parametrų skaičiavimas 0,1–100 MHz dažnių juostų diapazone.

Disertaciją sudaro įvadas ir keturi skyriai. Pabaigoje pateikiami naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 1 priedas.

Įvadiniame skyriuje aptariama: tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, suformuluotas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Skyriaus pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas analitinei literatūros apžvalgai. Jame nagrinėjama optinių reflektometrų paskirtis, tipai ir matavimo principai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrasis skyrius skirtas optinių imtuvų analizei ir projektavimo metodikos kūrimui. Jame analizuojama optinio imtuvo struktūra, triukšmų šaltiniai, sudaromas matematinis triukšmų modelis, apibrėžiami optimalumo kriterijai, pateikiama projektavimo metodika.

Trečiame ir ketvirtame skyriuose pateikiami iš diskrečiųjų elementų ir PVS intergrinio grandyno pagrindu sudarytų optinių imtuvų projektavimo ir skaičiavimo rezultatai. Pateikiamos triukšminės ir kitos priklausomybės.

Disertacijos tema perskaityti 7 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose, paskelbti 5 straipsniai: keturi – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, vienas – Copernicus duomenų bazėje cituojamame žurnale.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2179-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-572-3
Leidyklos nr.:
2179-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
138 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e