Gniuždomo tuštymėtųjų silikatinių blokų mūro įtempių būvio analizė

Robertas Zavalis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas gniuždomojo silikatinių tuštymėtųjų blokų mūro, veikiamo trumpalaike statine apkrova, įtempių ir deformacijų būvis. Analizuojamas įvairių veiksnių poveikis nagrinėjamo mūro elgsenai. Pagrindinis šio darbo tikslas – eksperimentiniais tyrimais bei taikant skaitinio modeliavimo metodą išanalizuoti gulsčiųjų siūlių poveikį gniuždomojo mūro įtempių deformacijų būviui.

Disertaciją sudaro įvadas ir trys pagrindiniai skyriai bei rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų sąrašas disertacijos tema.

Įvadiniame skyriuje aprašytas darbo aktualumas, nurodytas tyrimų objektas. Suformuluoti ir aprašyti darbo tikslai, darbo uždaviniai ir tyrimų metodika, bei aptarti darbo naujumas ir praktinė rezultatų reikšmė.

Pirmame skyriuje nagrinėjamas statine gniuždomąją apkrova veikiamo mūro įtempių deformacijų būvis. Aprašomi mūro elgsenai poveikį turintys veiksniai. Analizuojamas minėtų veiksnių poveikis mūro stiprumui ir deformacinėms savybėms. Aptariami mūro skaitinio modeliavimo pritaikymo būdai. Apžvelgiami pagrindinių modeliavimo metodų principai ir irimo kriterijai taikomi mūro skaitiniame modeliavime.

Antrame skyriuje aprašomi eksperimentiniai mūro komponentų ir mūro tyrimai bei tyrimų rezultatai. Aprašomi mūro komponentai (skiediniai, mūro gaminiai), bandiniai ir jų paruošimas bei atliekamų eksperimentų metodika. Pateikti tuštymėtųjų silikatinių blokų mūro fragmentų tyrimų rezultatai bei analizuojamas įvairių veiksnių poveikis mūro mechaninėms savybėms.

Trečiame skyriuje palyginti eksperimentinių tyrimų rezultatai su skaitinio modeliavimo ir analitinių metodų mūro bei mūro gaminių mechaninių savybių skaičiavimo rezultatais. Nustatytas gulsčiųjų siūlių apibendrintas tamprumo modulis. Pasiūlyta priklausomybė jo apskaičiavimui. Gulsčiųjų siūlių apibendrintas tamprumo modulis pritaikytas tuštymėtųjų silikatinių blokų gniuždomojo mūro deformacinių savybių analizei naudojant analitines priklausomybes bei taikant detalųjį skaitinį mikromodeliavimą. Pateiktos rekomendacijos mechaninių savybių nustatymo pagal LST EN 1996-1-1 patikslinimui.

Darbo pabaigoje pateiktos bendrosios išvados.

Disertacijos tema paskelbti keturi moksliniai straipsniai: trys straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose (vienas iš jų užsienio moksliniame žurnale), vienas straipsnis tarptautinės mokslo konferencijos recenzuojamame leidinyje. Tyrimų rezultatai disertacijos tema skelbti dviejuose respublikinėse ir dviejose tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2200-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-596-9
Leidyklos nr.:
2200-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e