Frakcionuotų betono atliekų ir plastifikuojančios įmaišos poveikis cementbetonio savybėms

Olga Finoženok

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos betono atliekos, jų panaudojimo galimybės ir sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: kaip taupant gamtos išteklius, gamtinius užpildus pakeisti užpildais, pagamintais iš betono atliekų ir pagaminti betoną, kurio savybės atitiktų suprojektuoto betono savybes. Pagrindinis disertacijos tikslas surasti būdą, kaip betono atliekas racionaliai panaudoti naujo betono dirbinių gamyboje ir kokios savybės būtų būdingos šio betono dirbiniams.

Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje yra pateikti disertacijos tema autorės pranešimai konferencijose ir paskelbtos publikacijos bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros apžvalgai ir analizei apie betono atliekas, jų perdirbimą, naudojimą naujų dirbinių gamyboje, o taip pat apie atliekų ir įmaišų poveikį cementbetonio savybėms. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje yra aprašytos darbe naudojamos žaliavos, jų charakteristikos ir savybės. Taip pat pateiktos betono mišinių sudėtys, tyrimo metodai bei naudota įranga.

Trečiajame skyriuje nagrinėjama kaip pakinta betono, pagaminto iš betono atliekų savybės. Aprašytas tinkamiausios sudėties parinkimo metodas, kai trupintos betono atliekos pakeičia dalį smulkiojo užpildo. Taip pat šioje dalyje pateikti tyrimai, kurie atlikti betono mišiniams naudojant polimerines įmaišas ir tikintis pagerinti betono iš betono atliekų savybes, bei padidinti atliekų ir naujai susiformavusios betono skiedininės dalies kontakto stiprumą.

Disertacijos tema paskelbti straipsniai: vienas – mokslo žurnale, esančiame mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI Web of Science“, turinčiame citavimo rodiklį, keturi – kituose mokslo žurnaluose, du – konferencijų medžiagose, vienas – recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje.

Disertacijos tema perskaityta 10 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2204-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-599-0
Leidyklos nr.:
2204-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
122 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e