Vibropolio laikomosios galios nustatymas pagal įrengimo metu išmatuotus parametrus

Kęstutis Kelevišius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijos tikslas yra sukurti vibropolio laikomosios galios nustatymo metodiką, naudojant įrengimo metu išmatuotas charakteristikas.

Nagrinėjamo polio laikomosios galios nustatymo sąnaudas galima būtų reikšmingai sumažinti sukuriant metodą, kuris nereikalauja papildomų specializuotų polio bandymų. Realizuojant šį metodą būtų panaudojami polio įrengimo metu išmatuoti jo pagrindo dinaminio atsako parametrai, kurie yra funkciškai susiję su jo laikomąja galia.

Disertacijoje pateikti spraustinio polio, įrengto vibrogramzdinimo būdu, pagrindo laikomosios galios eksperimentinis ir analitinis tyrimas ir tyrimų patikrinimas naudojant vibrogramzdinimo metu išmatuotas polio įrengimo  charakteristikas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir rezultatų apibendrinimas. Taip pat yra trys priedai kurie yra pateikti skaitmeninėje laikmenoje.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame yra pateikta vibropolių įrengimo, reologinių modelių ir polių laikomosios galios nustatymo būdų medžiagos analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame disertacijos skyriuje yra pateikiama įrengiamo vibrogramzdinimo būdu polio pagrindo struktūrinė skaičiuojamoji schema. Skaičiuojamoji schema susideda iš atitinkamai sujungtų reologinių modelių. Taip pat pateikiama polio, įrengiamo vibrogramzdinimo būdu, ir jo pagrindo laikomosios galios struktūrinės schemos skaičiavimo algoritmo sudarymas ir realizavimas. Realizavimui naudojama parašyta kompiuterinė programa.

Trečiajame disertacijos skyriuje yra pateikiamas įrangos, kuri inovatyviais būdais matavo polio įrengimo charakteristikas, aprašymas. Be to yra pateikiama lauko eksperimento eiga bei gauti rezultatai. Taip pat šiame skyriuje yra pateikiami eksperimento duomenų analizės atlikimo etapai, laikomosios galios nustatymo rezultatai ir jų priimtinumo kriterijai.

Disertacijos tema yra paskelbti keturi straipsniai recenzuojamuose žurnaluose ir dalyvauta trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2177-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-602-7
Leidyklos nr.:
2177-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
102 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e