Vėjo jėgainių keliamo triukšmo bei apsaugos priemonių tyrimas ir vertinimas

Jurgis Mažuolis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama triukšmo sklaidos nuo vėjo jėgainių problema. Pagrindiniai tyrimo objektai yra vėjo jėgainių parkų skleidžiamas triukšmas ir aplinkai nekenksmingos, cilindrinę struktūrą turinčios, žemo dažnio triukšmą slopinančios medžiagos.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: nustatomas ir įvertinamas žemo dažnio triukšmo ir infragarso susidarymas ir sklaida pramoninių vėjo jėgainių parkuose ir jų išorėje, taip pat nustatomos efektyvios gyvenviečių apsaugos priemonės nuo vėjo jėgainių keliamo žemo dažnio triukšmo.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta vėjo jėgainių ir jų keliamo triukšmo apžvalga. Apžvelgtos vėjo energetikos būklė Lietuvoje, vėjo jėgainių konstrukcijos, vėjo jėgainių triukšmo formavimosi principas, triukšmo matavimo metodikos. Analizuojamos skleidžiamo aerodinaminio triukšmo mažinimo priemonės bei žemo dažnio triukšmo slopinimo būdai ir izoliuojančių medžiagų panaudojimas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktos: vėjo jėgainių skleidžiamos triukšmo ir foninio triukšmo nustatymo metodikos; garso izoliacijos rodiklio RW nustatymo triukšmo slopinimo kameroje metodika ir triukšmo sklaidos modeliavimo metodikos.

Trečiajame skyriuje pateikiami: triukšmo sklaidos vėjo jėgainių parkuose tyrimo rezultatai; aplinkai nekenksmingų medžiagų, turinčių cilindrinę struktūrą, garso izoliacijos rodiklio tyrimo rezultatai ir triukšmo sklaidos medžiagose ir pastatų aplinkoje modeliavimo rezultatai.

Disertacijos tema yra paskelbti 6 moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale, referuojamame ISI Web of Sciences duomenų bazėje ir turinčiame citavimo indeksą IF = 1,958, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje ISI Proceedings duomenų bazėje, vienas – mokslo žurnale įtrauktame į tarptautines duomenų bazes, trys – recenzuojamose konferencijų darbų medžiagose, įtrauktuose į Index Copernicus duomenų bazę.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2220-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-606-5
Leidyklos nr.:
2220-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
164 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e