Rekreacinių funkcijų raiška Vilniaus miesto erdvinėje struktūroje

Inga Urbonaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama rekreacinių funkcijų raiška ir jų sisteminė sąveika su miesto urbanistiniu audiniu, šiai raiškai turintys įtakos veiksniai ir iš to kylančios problemos. Miesto rekreacinės funkcijos yra svarbūs urbanistinės struktūros elementai, darantys įtaką miesto gyvybingumui. Disertacijoje įvertinami esami ir nustatomi galimi rekreacinių funkcijų raiškos dėsningumai Vilniaus miesto erdvinėje struktūroje, įvardyjami juos lemiantys veiksniai. Disertacijoje taikoma kompleksinė tyrimo metodų sistema, kurią sudaro empiriniai, natūriniai, kartografavimo, lauko, eksperimentiniai, statistinės analizės bei apklausos tyrimų metodai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, priedai. Įvade pristatoma disertacijoje nagrinėjama problema, jos aktualumas, tyrimo objektas, darbo metodai, naujumas, ginamieji teiginiai ir darbo struktūra.

Pirmajame skyriuje aptariamas platus miesto rekreacijos sistemos sampratos laukas. Nagrinėjami rekreacijos raiškos būdai, formos ir struktūros bei rekreacinių poreikių sampratos raida ir kultūrinis pagrindas. Analizuojama rekreacinių funkcijų tipologija, planavimo patirtis ir būdai, meniniai raiškos aspektai. Nagrinėjami veiksniai, lemiantys gyventojų kasdienių rekreacinių poreikių tenkinimo galimybes mieste.

Antrasis skyrius skirtas rekreacinių funkcijų sąveikai su Vilniaus miesto erdvine struktūra tirti. Tiriamas Vilniaus miesto rekreacinio potencialo ir rekreacinės paklausos poreikio santykis, atsižvelgiant į objektyvius ir subjektyvius veiksnius. Nagrinėjamos būdingiausios rekreacinių funkcijų raiškos Vilniaus miesto struktūroje formos, jų erdvinis pasiskirstymas. Koreliuojant sociologinės apklausos respondentų atsakymus su natūrinių tyrimų rezultatais, nustatomi Vilniaus miesto rekreacinių funkcijų sąveikos su urbanistinėmis morfostruktūromis dėsningumai.

Trečiajame skyriuje, remiantis nustatytais rekreacinių funkcijų raiškos dėsningumais, formuojami tvaraus miesto rekreacinės sistemos plėtojimo principai. Pateikiami koncepciniai miesto rekreacinių funkcijų raiškos modeliai. Taip pat pateikiama tyrimo duomenų interpretacija ir apibendrinimai, kurie gali būti pritaikyti formuojant Vilniaus ir panašių didmiesčių rekreacinę sistemą, užtikrinti jos tolygumą bei efektyvumą, atsižvelgiant į teritorinių bendruomenių rekreacinius poreikius.

Disertacijos tema paskelbti keturi straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Be to, disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2211-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-607-2
Leidyklos nr.:
2211-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
170 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e