Plieninių lynų defektų tyrimas taikant bekontaktį dinaminį metodą

Ernestas Šutinys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama plieninių lynų defektų nustatymas taikant jėgines charakteristikas. Pagrindinis tyrimo objektas yra įtemptų plieninių lynų defektų nustatymas naudojant lyno, kaip dinaminės sistemos, savybes. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti įtempto plieninio lyno su išoriniame sluoksnyje nutrūkusiomis vielomis savybes ir sukurti nutrūkusių vielų bei jų vietos nustatymo tyrimų metodiką.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: eksperimentiškai nustatytos plieninio lyno dinaminės charakteristikos ir naudojant jas aptinkamos įtempto plieninio lyno paviršiuje nutrūkusios vielos buvimo vieta. Pirmasis uždavinys suformuluotas, nes atlikus literatūros apžvalgą nustatyta, kad plieninių lynų defektams aptikti naudojant dinamines charakteristikas skirta mažai dėmesio. Antrasis siejasi su pirmojo uždavinio sprendimu, nes kai matuojamos virpančios nutrūkusios vielos amplitudės, labai svarbu įvertinti matavimo priemonių patikimumą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikti plieninių lynų defektų diagnozavimo metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas įtempto plieninio lyno matematinis modelis ir aprašyti skersiniai ir sukamieji įtempto lyno virpesiai. Taip pat pateiktas įtempto plieninio lyno vijos su išoriniame sluoksnyje nutrūkusiomis vielomis matematinis modelis bei atliktas tiriamos sistemos modeliavimas.

Trečiajame skyriuje aprašytos eksperimentiškai tiriamo plieninio lyno vijoje nutrūkusios vielos vietos nustatymo galimybės naudojant dinaminį metodą.

Disertacijos tema paskelbti šeši straipsniai: trys – žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, trys – konferencijų medžiagose, referuotose Thomson ISI duomenų bazėje. Disertacijos tema gautas lietuviškas ir euro patentas.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2215-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-609-6
Leidyklos nr.:
2215-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
96 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e