Konstrukcijų su padangų gumos granulėmis triukšmui slopinti tyrimai ir taikymas

Albertas Venslovas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos triukšmo slopinimo konstrukcijos, panaudojant  susmulkintas padangų granules triukšmui mažinti. Darbo tikslas – eksperimentiniais tyrimais nustatyti efektyviausias triukšmą slopinančias konstrukcijas, jų užpildui naudojant įvairių susmulkintų padangų frakcijų granules ir pasiūlyti jų panaudojimo galimybes. Eksperimentiniais tyrimais siekta ištirti ir nustatyti efektyvias garso slopinimo konstrukcijas ir pasiūlyti jų pritaikymo galimybes. Darbe įgyvendintas pagrindinis uždavinys: kompleksiškai ištirta atskirų veiksnių – triukšmo slopinimo elementų – įtaka triukšmui slopinti, kintant jų parametrams bei triukšmo lygiui ir pobūdžiui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptarta tiriamoji problema ir darbo aktualumas, aprašytas tyrimų objektas, suformuluotas darbo tikslas bei iškelti uždaviniai, aprašytos tyrimų metodikos, atskleistas mokslinis darbo naujumas, pagrįsta praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikti ginamieji teiginiai. Pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje išanalizuoti triukšmo šaltiniai aplinkoje ir sklaida aplinkos ore, išnagrinėti triukšmo slopinimo elementai ir jų veikimo bei konstrukcijų ypatumai, detalizuoti selektyvūs konstrukcijų elementai ir turintys triukšmo slopinimui įtakos veiksniai. Taip pat išanalizuoti programiniai paketai, skirti triukšmo sklaidai aplinkos ore modeliuoti. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir iškelti tolesnių mokslinių tyrimų uždaviniai. Antrajame skyriuje pristatyta triukšmo slopinimui naudotų (pasirinktų) sienelių laboratorinių tyrimų metodika, atskleista natūrinių eksperimentų tyrimų metodika bei pristatyta modeliavimo metodika. Trečiajame skyriuje pateikta gautų tyrimo (modeliavimo) rezultatų analizė bei suformuluotos išvados. Detalizuota rezultatų analizė ir išvados. Modeliavimo ir tyrimų rezultatai palyginti, suformuluotos išvados bei aprašytas inžinerinis sprendimas, leidžiantis nagrinėjamojoje teritorijoje sumažinti triukšmo lygius. Gautų tyrimų pagrindu iš betono ir susmulkintų padangų granulių mišinio su plyšinėmis ertmėmis (rezonatoriais) sukurta konstrukcija.

Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai: du – žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, trys – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose duomenų bazėse. Disertacijos tema perskaityti 6 pranešimai tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, vykusiose užsienyje ir Lietuvoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2226-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-613-3
Leidyklos nr.:
2226-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
154 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e