Vidaus degimo variklio darbo efektyvumo didinimas panaudojant Brauno dujas

Alfredas Rimkus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas Brauno (vandenilio ir deguonies – HHO) dujų panaudojimo vidaus degimo varikliuose efektyvumas, dujas tiekiant į įsiurbiamą orą. Pagrindinis tyrimų objektas – vidaus degimo varikliai, veikiantys įprastiniais bei alternatyviaisiais degalais su papildomai tiekiamomis Brauno dujomis. Pagrindinis disertacijos tikslas – teoriškai pagrįsti ir eksperimentiškai ištirti Brauno dujų panaudojimo kibirkštinio ir slėginio uždegimo varikliuose racionalumą, įvertinant energetinius bei ekologinius rodiklius.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: ištirti Brauno dujų gamybos įrenginio veikimo energetinį efektyvumą, nustatyti Brauno dujų koncentracijos degiajame mišinyje įtaką kibirkštinio ir slėginio uždegimo variklių darbo proceso rodikliams bei deginių taršai, nustatyti Brauno dujų įtaką degalų užsiliepsnojimui slėginio uždegimo variklyje.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, pateikiama tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame apžvelgta vandenilio vartojimą skatinantys veiksniai, vandenilio ir Brauno dujų naudojimo vidaus degimo varikliuose tyrimų metodika ir rezultatai. Formuluojamos skyriaus išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiama Brauno dujų panaudojimo vidaus degimo varikliuose tyrimo metodika. Trečiajame skyriuje pateikti Brauno dujų panaudojimo kibirkštinio ir slėginio uždegimo varikliuose eksperimentinių tyrimų ir skaitinio modeliavimo rezultatai.

Disertacijos tema paskelbta 14 mokslinių straipsnių: šeši – tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose, du iš jų – „ISI Web of Science“ duomenų bazėje, aštuoni – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Disertacijos tema perskaityta trylika pranešimų Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2224-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-611-9
Leidyklos nr.:
2224-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
156 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e