Geležies poveikio dumblo pūdymo procesui tyrimai ir vertinimas

Svetlana Ofverstrom

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama geležies druskų ir geležies paplavų (ochra) iš geriamo vandens paruošimo įrenginių įtaką dumblo pūdymo procesui. Tyrimo objektas – dumblo mišinio pūdymas, į jį įterpiant tradicinį arba alternatyvų geležies šaltinį. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti geležies paplavų, kaip alternatyvaus geležies šaltinio, panaudojimo galimybes ir nustatyti faktorius, įtakojančius pūdymo proceso kokybę: metano susidarymą, sieros vandenilio pašalinimo procesą ir vidinės fosfatų recirkuliacijos sumažinimą nuotekų valymo įrenginiuose su biologiniu fosforo šalinimu.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aptariami tiriamoji problema ir darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra, taip pat padėkos.

Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Pateikiami susidarančio dumblo tipai ir charakteristikos, aprašytas anaerobinio pūdymo procesas, aliuminio ir geležies įtakos dumblo pūdymui mokslininkų rezultatai, aprašytos geležies paplavų charakteristikos ir jų antrinis panaudojimas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrame skyriuje pateiktos eksperimentams naudojamos tyrimų metodikos. Aprašyta laboratorinė ir pusiau gamybinė įranga, naudojama eksperimentams; dumblo ir geležies paplavų charakteristikos.

Trečiajame skyriuje pateikti geležies druskų ir geležies paplavų įtakos anaerobinio pūdymo procesui rezultatai, atliktas gautų rezultatų palyginimas su kitų mokslininikų gautais rezultatais. Pasiūlyta ir aprašyta geležies paplavų naudojimo dumblo pūdymo procesui pagerinti nuotekų valymo įrenginiuose su biologiniu fosforo šalinimu technologinė schema.

Disertacijos tema yra paskelbta 10 mokslinių straipsnių: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į kitas duomenų bazes, du – konferencijų medžiagoje, referuojamoje ISI Proceedings duomenų bazėje, du – užsienio tarptautinių konferencijų medžiagose, trys – Lietuvos konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti dvylika pranešimų respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir seminaruose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2207-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-615-7
Leidyklos nr.:
2207-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
110 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e