Šalies ekonomikos indikatorių dinamikos modelis

Nomeda Bratčikovienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos šalies pagrindinių ekonominių indikatorių modeliavimo galimybės, analizuojamos teorinės bei praktinės vertinimo prielaidos, šalies ūkio ypatumų sąlygojami apribojimai, tiriama Lietuvos bei užsienio šalių ekonominių modelių struktūra, šiuose modeliuose naudojamų ekonominių indikatorių rinkiniai bei pasirinkti metodai. Norint gauti patikimus rezultatus, darbe atlikta ekonominio modeliavimo metodų lyginamoji analizė. Disertacijos tyrimų objektas – makroekonominių, verslo bei socialinių indikatorių laiko eilutės.

Pagrindinis disertacijoje keliamas darbo tikslas – sukurti pagrindinių šalies ekonomikos pokyčius matuojančių indikatorių dinamikos modelį, kurį naudojant galima kompleksiškai vertinti susiformavusių ekonominių indikatorių adekvatumą, jų suderinamumą bei tarpusavio sąveiką, tirti esamą šalies ekonominę būklę bei jos tvarumą, analizuoti atskirų ekonominių indikatorių pokyčių pasekmes ekonominei būsenai, kurti skirtingus ekonominius scenarijus bei įvertinti šalies ūkio ekonominę perspektyvą.

Darbe sprendžiami pagrindinai uždaviniai: kuriamo šalies ekonomikos indikatorių dinamikos modelio struktūros bei teorinio pagrindimo nustatymas, tinkamų kompleksinio modeliavimo metodų parinkimas, modelio bei prognozių tikslumo ir stabilumo tyrimas, programinių priemonių sukūrimas.

Atlikus esamų ekonominio modeliavimo metodų analizę, disertacijos užsibrėžtiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, buvo nuspręsta kurti naują šalies ekonominės būsenos ir perspektyvos vertinimo metodiką, kuri leido pilniau atspindėti esamus ekonominius procesus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka anglų kalba. Įvade atskleidžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, išryškinamas mokslinis bei praktinis darbo naujumas. Pirmame disertacijos skyriuje pateikta esamų Lietuvos bei užsienio ekonominių modelių apžvalga. Antrasis disertacijos skyrius skirtas šalies ekonomikos indikatorių modeliavimo metodikos parinkimui. Trečiame disertacijos skyriuje aprašyti teikiamos metodikos praktinio realizavimo rezultatai.

Disertacijos tema perskaityta dešimt pranešimų mokslinėse tarptautinėse bei šalies konferencijose ir paskelbtos devynios recenzuojamos mokslinės publikacijos: vienas straipsnis mokslo žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science duomenų bazę, penki – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, trys – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2228-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-618-8
Leidyklos nr.:
2228-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
146 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e