Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimo efektyvumo tyrimas ir daugiatikslis vertinimas

Robertas Volvačiovas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Pastatų atnaujinimas (modernizavimas) yra viena iš prioritetinių ES sanglaudos politikos sričių. Augančios energinių išteklių kainos bei higienos normų netenkinanti gyvenamoji, darbo ir poilsio aplinka skatina visuomenę labiau domėtis ir aktyviau dalyvauti pastatų atnaujinimo procese.

Disertacijos tikslas – sukurti teorinį pastatų atnaujinimo efektyvumo vertinimo modelį, pagrįstą daugiatiksliais sprendimo priėmimo metodais, bei jį praktiškai pritaikyti naudojant visuomeninės paskirties pastatų tyrimų, atliktų prieš ir po atnaujinimo, rezultatus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir šaltinių bei autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba ir trys priedai.

Įvade formuluojama problema, aprašomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, įvardijamas darbo tikslas bei uždaviniai, pateikiama tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius yra skirtas literatūros (mokslinių publikacijų ir teisės aktų) analizei. Jame pateiktas statinių klasifikavimas pagal paskirtį ir pastatų atnaujinimą lemiantys veiksniai, atlikta visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimo analizė, pateikta daugiatikslio sprendimo priėmimo sąvoka ir daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų klasifikacija, aprašytas daugiatikslių metodų pritaikymas statybos inžinerijoje.

Antrasis skyrius skirtas pastatų atnaujinimo efektyvumo vertinimo modelio kūrimui. Jame pateiktas sukurtas vertinimo modelis, kuris remiasi daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų pritaikymu. Skyriuje išskirti pagrindiniai vertinami rodikliai, pateikti rodiklių svorių nustatymo, daugiatiksliai vertinimo ir rezultatų apibendrinimo metodai, pastatų natūrinių tyrimų metodikos.

Trečiasis skyrius skirtas sukurto pastatų atnaujinimo efektyvumo vertinimo modelio pritaikymui. Jame išsamiai aprašyti keturių visuomeninės paskirties pastatų natūriniai tyrimai bei atlikti sukurto modelio etapų skaičiavimai, siekiant nustatyti geriausią alternatyvą. Skyriaus pabaigoje pateikiama atlikto vertinimo rezultatų (alternatyvų rangavimą lėmusių priežasčių) analizė.

Disertacijos tema paskelbti devyni moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) duomenų bazę, du – mokslo žurnaluose, kitose duomenų bazėse, du – tarptautinės konferencijos medžiagoje ISI Proceedings, trys – Lietuvos konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti penki pranešimai keturiose mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2234-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-653-9
Leidyklos nr.:
2234-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
172 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e