Neapibrėžtas daugiakriterinis būstų tvarumo vertinimas

Milena Medineckienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos tvaraus būsto tipinės statybos alternatyvos sprendimų priėmėjo požiūriu. Pagrindinis tyrimo objektas – pastatų vertinimas neraiškioje aplinkoje ir neapibrėžtų lošimų teorijos metodų taikymas tokiems statybos uždaviniams spręsti. Sprendžiami tokie uždaviniai, kaip efektyvios šildymo sistemos parinkimas arba pastatų atnaujinimo alternatyvų rangavimas ir parinkimas, atsižvelgiant į pastato tvarumą. Pasirinktos kelios plačiausiai  naudojamos pastatų alternatyvos: tradicinis mūrinis namas, blokinis namas ir medinis karkasinis; alternatyvos suranguotos taikant SAW-G metodą. Tradicinis vienbutis gyvenamasis namas ir lofto apartamentai buvo įvertinti pagal neraiškiųjų lošimų teorijos metodą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir jų priedai.

Įvadinėje dalyje pateikti: tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama tvari plėtra ir daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodai statybos srityje, pateikiama kitų autorių darbų analizė.

Antrajame skyriuje pateikiami daugiakriterinių uždavinių sprendimo modeliai ir aprašytos kriterijų aibės. Nagrinėjami daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai, kurie bus įtrauki į atvejo skaičiavimus: SAW-G, lošimų teorija, Fuzzy Sets (neapibrėžtosios aibės).

Trečiajame skyriuje pateikiami praktiniai uždaviniai, kur taikomi neapibrėžti daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai. Nagrinėjami tipiniai būsto sprendimo variantai. Kiekvienos atvejo analizės pabaigoje pateikti rezultatai ir išvados. Bendrosios išvados pateikiamos skyrių pabaigoje.

Disertacijos tema parašytos ir išspausdintos šešios publikacijos: dvi iš jų – Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės ISI Web of Science leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (Medineckiene et al. 2010a; Medineckiene et al. 2011a); viena – Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės ISI Proceedings leidiniuose (Medineckiene et al. 2011b); viena – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose (Medineckiene, Kracka 2011); dvi – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  paskelbti straipsniai (Peldshus et al. 2010; Medineckiene et al. 2010b). Disertacijos tematika buvo pristatyti šeši pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2235-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-654-6
Leidyklos nr.:
2235-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
104 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e