Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“ yra viena didžiausių ir pažangiausių Lietuvos akademinių leidyklų, turinti gilias akademinės leidybos tradicijas. Visi studijų ir mokslo leidiniai yra recenzuojami, redaguojami ir leidžiami knygine bei elektronine forma. Per metus išleidžiame apie 60 studijų leidinių (vadovėlių ir mokomųjų knygų), kuriuos kruopščiai parengiame tam, kad studentams būtų kuo lengviau įsisavinti sudėtingus universitete dėstomus dalykus. Dauguma knygų spausdinamos tradiciniu būdu.

2017 m. buvo išleisti 67 leidiniai, iš kurių 8 vadovėliai,  10 monografijų, 5 mokomieji leidiniai, kiti  – mokslo darbai ir leidinių serijos, informaciniai publicistiniai leidiniai, daktaro disertacijos ir konferencijų straipsnių rinkiniai.

Taip pat išleidome keturis verstinius vadovėlius, kurie iš karto sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo: „Atsinaujinantys energijos ištekliai“ (768 p.), dalykinis redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis; „Atrandant prarastąją erdvę: urbanistinio projektavimo teorijos“ (242 p.), vertėja doc. dr. Dalia Dijokienė; „Architekto žinynas“ (880 p.), 32 mokslininkai-dalykiniai redaktoriai; „Konstrukcijų dinamika: teorija ir taikymas seisminėje inžinerijoje“ (632 p.), vertė dr. Gediminas Blaževičius. Leidykla, dirbdama su tokios apimties verstinėmis knygomis, įgavo naujos ir labai vertingos patirties.

2010 m. pradžioje pirmieji Lietuvoje paleidome novatorišką elektroninių knygų portalą https://www.ebooks.vgtu.lt. El. knygas galima skaityti kompiuteryje arba išmaniuosiuose įrenginiuose. Šiuo metu elektroninių knygų portale yra publikuojama daugiau nei 550 knygų.

Leidykla leidžia recenzuojamus mokslo žurnalus naudodama pažangias technologijas, diegia mokslo komunikacijai svarbias inovacijas.

Pastarųjų metų pažanga pasiekta entuziastingo ir naujovėms atviro aukščiausios kvalifikacijos specialistų kolektyvo dėka.

 

Sekite mus Facebook'e