Prieš pradėdami darbą su rankraščiu, būtinai nustatykite leidinio kalbą MS Word programoje. Jeigu rengiate dokumentą anglų kalba, rekomenduojame nustatyti English (U.K.) pažymėjus teksto dalį arbą Ctrl+A visą tekstą; jeigu lietuvių kalba, tai ir pasirinkite ją.

 

Būtina įjungti žodžių kėlimą: Page Layout > Hyphenation

Būtina atlikti visus galimus automatinius keitimus, pvz., prieš pasikartojančias dimensijas padarant nepertraukiamą tarpą (Ctrl+Shift+Tarpas): 2 m, 2 %, 2 kg, 10 m, 10 cm, 12 mm, 12 kg, 15 mln., 15 Lt, 1 l, 5 °C, 10 pav., 100  p. Toks tarpas padaromas ir tarp santrumpų: t. t., t. y.

Formulės, turinčios šaknų, integralų, sumų, trupmenų ir pan. ženklus, turi būti surinktos Equation formulių redaktoriumi, kitaip nebus įmanoma kokybiškai sumaketuoti leidinio. Formulių redaktorius Equation Editor dažniausiai yra: C:Program FilesCommon Filesmicrosoft sharedEQUATIONEQNEDT32.EXE.

KAI KURIOS RAŠYMO TAISYKLĖS

Rašymo pavyzdys

Paaiškinimai

–10

+15

≤15

±15

20±5

Skaičiai su +, –, <, >, ³, £, ± rašomi be tarpo

Minuso ženklas renkamas kodu Alt 0150

137Cs

Be tarpo

10–15 kg

XX–XXI a.

14.30–17.00

Riboms žymėti nuo–iki tarpas tarp skaičių nerašomas. Ilgas brūkšnys renkamas kodu Alt 0150

0,1 cm2/year–1

Žymint tam tikras dimensijas, kai reikia nurodyti kokio nors fizinio dydžio santykį su pasirinktos vienetų sistemos pagrindiniais dydžiais, tarpas nepaliekamas

D = 0,20 cm2

1 min = 60 s

Lygybės ženklas, esantis tarp dviejų dėmenų (skaičių, raidžių ar skaičių ir raidžių), rašomas su tarpais

50 %, 50 m, 50 kg, 50 A, 50 Pa

60°, 60′, 60″

Tarp skaitinės vertės ir matavimo vieneto paliekamas tarpas.

Išimtis daroma laipsniui, sekundei, minutei – tarp skaičiaus ir matavimo vieneto tarpelio nereikia (anglų kalboje procentai rašomi be tarpo – 50%)

1 h = 60 min = 3600 s

Tarptautiniai laiko matavimo vienetai rašomi be taškų

10 val. 5 min. 15 sek.

Laiko matavimo vienetai, išreikšti lietuviškomis santrumpomis, rašomi su taškais

M 1:50 000

Žymint mastelį tarp skaičių tarpas nedaromas

80:120 mm Hg

15.30:16 val.

Santykis žymimas be tarpų

20×30 cm

Nurodant daikto matmenis ar dydžių santykį tarpas nerašomas

+, –, ×, ·,  :

Matematiniai ženklai formulėse rašomi su tarpais iš abiejų pusių

12,5 < S < 25…

P > 0,05…

Nelygybės rašomos su tarpais

1,5; 1,52

35 784; 1 548 255; 118 201 794

Lietuvių kalboje dešimtainės ir šimtainės trupmenos skiriamos kableliais (anglų kalboje – su taškais, pvz.: 1.5; 1.52)

Dideli skaičiai žymimi grupuojamais skaitmenimis po tris iš dešinės; grupės skiriamos tarpeliu, nerašomas nei kablelis, nei taškas

<…>

Praleistos vietos citatoje žymimos daugtaškiu skliaustuose

1000 l

Tūrio matavimo vienetas litras žymimas l (pasviruoju šriftu)

1,602·10–19

(6,674±0,001)·10–11 m3·kg–1·s–2

Kai vieną skaičių arba matavimo vienetą sudaro du dėmenys, susieti daugybos ženklu, tarpai tarp jų nededami.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokiais atvejais rašomas daugybos ženklas „·“, o ne „ד

„Lyja“

“It rains”

Lietuvių kalboje atidaromosios kabutės renkamos kodu Alt 0132, uždaromosios kabutės – Alt 0147

Anglų kalboje atidaromosios kabutės  – Alt 0147, uždaromosios kabutės  – Alt 0148

 

Sekite mus Facebook'e