1. Kas tas ORCID iD ir kam man to reikia?

Mes labai skatiname mokslininkus užsiregistruoti ORCID. Mokslininkams tikrai labai svarbu, kad visi jų darbai būtų priskirti būtent jiems, nepaisant pokyčių, vykstančių jų asmeniniame ar profesiniame gyvenime. Net ir tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva  pasitaiko atvejų, kai keli mokslininkai ne tik turi tokius pačius vardus ir pavardes, bet ir dirba toje pačioje srityje. Jau nekalbant apie tai, kad gyvenimas juos suveda į tą pačią instituciją. Be to, painiavos pasitaiko transliteruojant vardus ir pavardes į kitas kalbas.

Open Researcher and Contributor iD, kitaip vadinamas ORCID, yra puikus įrankis, padedantis užkirsti kelią bet kokiems nesusipratimams ir užtikrinantis teisingą mokslinių darbų priskyrimą.

Pradėkite naudotis ORCID iD šiandien – registracijos forma.

ORCID registracija mokslininkams yra nemokama ir tikrai paprasta. Prisiregistravę ir deklaravę institucijas, kuriose dirbate, būtinai atsisiųskite savo paskelbtas publikacijas. Daugiau informacijos apie ORCID iD čia.

 

2. Kokiomis sąlygomis galima naudoti VILNIUS TECH žurnaluose publikuotus straipsnius? Ar galima VILNIUS TECH žurnale priimtą publikuoti savo straipsnį įtraukti į rašomą disertacijos darbą?

VILNIUS TECH žurnaluose publikuojamų straipsnių naudojimo sąlygos ir leidimai yra nustatyti paprastu, standartizuotu būdu – straipsniai publikuojami pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) CC BY 4.0 licenciją. Ši licencija leidžia neribotą straipsnio ar jo dalių panaudą (net ir komerciniais tikslais) su privaloma sąlyga nurodyti autorių ir pirminį šaltinį. Tai pati lanksčiausia licencija, kuri itin tinkama maksimaliai licencijuoto turinio sklaidai ir panaudojimui. Todėl jaunieji mokslininkai, norintys į disertaciją įtraukti priimtą savo straipsnį, gali jį disertacijoje naudoti, tik autorių prašome palaukti, iki kol priimtas straipsnis bus paskelbtas žurnale. Būtina sąlyga yra tiksliai įvardinti ne tik autorius, bet ir pirminį šaltinį. Autoriai, norėdami publikacijos PDF failus įkelti į savo asmenines interneto svetaines, universitetų svetaines, paskelbti Researchgate ir pan., taip pat privalo nurodyti pirminį šaltinį.

 

3. Kodėl reikia žurnalų straipsniuose nurodyti mokslo finansavimo numerį (GRANT)?

Finansavimas akademinėje bendruomenėje yra esminė bet kurio mokslo darbuotojo karjeros dalis. Finansavimą gauti galima iš įvairių šaltinių, pvz., mokslinių tyrimų tarybų (research councils), labdaros organizacijų, valstybinių įstaigų ar iš pramonininkų. Mokslininkams savo publikacijose nurodyti informaciją dėl finansavimo yra svarbu ir dėl skaitytojų, kuriems įdomu sužinoti, iš kur atsirado tam tikrų mokslinių tyrimų finansavimas, ir dėl finansavusių institucijų, kurios turi žinoti, kokios dotacijos buvo panaudotos sėkmingoms publikacijoms. Todėl, skelbiant mokslinių tyrimų (mokslo plėtros) projekto rezultatus, publikacijose būtina pažymėti, kad projektą (tyrimą) finansavo (finansuoja) institucija ir nurodyti projekto sutarties numerį.

 

4. Ar į straipsnių publikavimo mokestį (APC) įtrauktas PVM?

Nors prie žurnalų leidybos kaštų padengimo prisideda VILNIUS TECH, tačiau dalis leidybos išlaidų dengiama iš straipsnių leidybos mokesčių (APC), kuriuos moka autoriai ar jų institucijos. Neretai autoriai domisi, kodėl skiriasi kaina, jei už straipsnį moka mokslininkas asmeniškai.  Straipsnio publikavimo mokestis (APC) paprastai nurodomas be PVM, kurio tarifas Lietuvoje yra 21 %. Kadangi daugeliu atvejų straipsnio publikavimą mokslininkams dengia institucijos, valstybės renkamas PVM yra nulinis. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus PVM taikomas tik tuo atveju, jei mokėtojas yra asmuo. Taigi, straipsnio publikavimo mokesčiai: 1) mokėtojas yra asmuo – kaina + 21 % mokestis;  2) mokėtojas yra institucija – kaina +  0 % mokesčių.

 

5. Kada priimtas straipsnis bus publikuotas?

VILNIUS TECH supranta, kaip svarbu mokslininkams kuo greičiau publikuoti straipsnius, todėl VILNIUS TECH leidykla priimtus straipsnius parengia ir publikuoja per 4-6 savaites nuo priėmimo. VILNIUS TECH laikosi tęstinio publikavimo darbo principų – straipsniai publikuojami iš karto, kai tik yra parengti. Išimtys yra taikomos tik tiems straipsniams, kurių publikavimas yra suplanuotas tam tikru  konkrečiu laiku.

 

Sekite mus Facebook'e